Zakładając własną działalność gospodarcza powinniśmy najpierw zadąć sobie pytanie, jakiego rodzaj będzie to firma. Pomocne w tej sytuacji może okazać się badanie rynku, które pozwoli nam wyeliminować najbardziej nie opłacalny interes. Powinniśmy zorientować się, jakiego rodzaju firm czy tez usług w naszym rejonie jest najwięcej. W jakiej dziedzinie przedsiębiorstw konkurencja jest największa. Oczywiste jest, że jeśli będzie większa konkurencja tym trudniej będzie nam się przebić z własnymi produktami i wdrążyć je do świata firma. Wiele nowych firm upada po pierwszych kilku miesiącach. Najczęściej spowodowane jest to popełnianiem tych samych błędów. Jeśli niedawno w naszej okolicy był sklep spożywczy i poi kilku miesiącach został zamknie to nie otwierajmy sklepu spożywczego. Uczmy się na przykładzie innych i wyciągajmy wnioski. Głupota może być tez założenie np. budki z szybkim jedzeniem baru szybkiej obsługi. Podstawa jest innowacyjność i kreatywność, która sprawi, że znajdziemy się daleko poza konkurencja i to my będziemy dyktować ceny na obszarze, na którym działamy.

Read Users' Comments ( 0 )

Reklama naszej firmy

Kiedy założymy własną działalność gospodarcza i już będą za nami wszystkie etapy zakładania działalności gospodarczej powinniśmy zastanowić się nad reklamą naszego loga lub naszych usług, które mamy zamiar świadczyć. Celem działań reklamowych jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta oraz wzbudzenie chęci i wskazania sposobów nabycia reklamowych towarów i usług. To właśnie dzięki reklamie będzie nam łatwiej utrzymać się na rynku i będziemy mieli większe szanse na zysk. W początkowej fazie istnienia naszej działalności reklama jest na tyle ważne, ponieważ mało, kto jeszcze wiem o naszym istnieniu na rynku. Pomocne może być zwłaszcza na samym początku różnego rodzaju obniżanie cen czy tez rabaty, które będą przyciągać nowych klientów i w ten sposób promować nasza działalność. Rozsądnym działaniem może być bonifikata, która polega na zmiejszeniu ceny produktu z powodu gorszej, jakości towaru lub usterek i zachęcanie do zakupu towaru poza sezonem. W początkowych okresach działalności tego typu posunięcia na ogół się sprawdzają i są nam pomocne.

Read Users' Comments ( 0 )

Jeśli chcemy założyć własną działalność gospodarcza powinniśmy wiedzieć, że nie unikniemy urzędów, w których musimy wypełniać duża ilość papierów i załatwić sprawy organizacyjne. W końcu wszystko jest na naszej głowie. Procedura rejestracji firmy jest w pewnym stopniu uzależniona od jej formy organizacyjno-prawnej. Najłatwiej i najszybciej można stać się przedsiębiorcą jednoosobowym lub założyć spółkę jawną. Bardziej skomplikowanego postępowania rejestracyjnego wymaga założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura obejmuje złożenie w urzędzie gminy lub sądzie rejentowym wniosku o zarejestrowanie firmy, uzyskanie w urzędzie statystycznym numeru identyfikacyjnego REGON, zgłoszenie identyfikacyjne podatnika we właściwym urzędzie skarbowym i uzyskanie NIPu oraz zgłoszenie się, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Należy również pamiętać o założeniu rachunku bankowego oraz ubezpieczeniu majątkowym firmy. Jeśli prowadzenie danej działalności wymaga koncesji trzeba również je uzyskać.

Read Users' Comments ( 0 )

Własna działalność gospodarcza jest związana z dużym wydatkiem już na samym początku. Oczywiście uzależnione jest to od rodzaju działalności, w której chcemy podbijać rynek. Jeśli potrzebujemy większej gotówki na naszą firmę doskonałym rozwiązaniem może okazać się kredyt na firmę. Rozpoczęcie działalności z wykorzystaniem kredytu przy wysokim oprocentowaniu jest bardzo ryzykowne. I to właśnie na oprocentowanie powinniśmy zwracać uwagę. Na rozruch firmy nie należy zaciągać zbyt wysokiego kredytu bankowego, jak również zawierać mów leasingowych o dużej wartości. Firma może szybko utracić płynność finansową, a nadmierne zadłużenie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą też pochodzić też z kredytów fundacji zagranicznych dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw czy środków Funduszu pracy instytucji wspierających bezrobotnych. Którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą? Działalność te możemy rozpocząć również w ramach wspólników zagranicznych gdzie połowa środków pochodzi właśnie od zagranicznego kontrahenta.

Read Users' Comments ( 0 )

Założenie własnego biznesu wiąże się oczywiście ze środkami finansowymi na założenie danej działalności. Przed jej założeniem należy zrobić spis wszystkich koniecznych inwestycji wraz z orientacyjnymi cenami. W przypadku małej firmy np. sklepiku osiedlowego potrzebne są stosunkowe nie duże środki finansowe, które mogą pochodzić z własnych oszczędności lub pożyczki rodzinnej. Przy większym przedsięwzięciu należy brać pod uwagę zaciągnięcie kredytu w banku lub wzięcie maszyn i urządzeń w leasing. Wybierając bank, z którego usług chcemy skorzystać, musimy uwzględniać wysokość oprocentowania, warunki spłaty oraz koszty obsługi kredytu. Prawdopodobnie konieczne będzie przedstawienie szczegółowego biznes planu i zabezpieczenie interesów banku, czyli znalezienie poręczycieli lub dokonanie zestawu hipotecznego na własne mieszkanie lub dom. Jednak takie działania pod hipotekę mogą dla nowicjuszy dopiero, co zaczynających przygodę z własną działalnością bardzo ryzykowne. Co będzie, jeśli nasz interes okazem się działalnością przynoszącą straty?

Read Users' Comments ( 0 )

Otwierając własną działalność powinniśmy zapoznać się z rynkiem, na którym mamy zamiar działać. Analizę rynku powinniśmy przeprowadzać najlepiej przynajmniej rok przed założeniem własnej działalności. Analiza rynku, na którym zamierzam działać, polega na ustalaniu potencjalnych klientów i ewentualnej konkurencji. Dobrze jest wiedzieć, ile ludności mieszka na obszarze przyszłej działalności, jaka jest jej struktura demograficzna oraz zawodowa. Należy przeanalizować relacje popytu oraz podaży na dobra i usługi, które zamierzamy sprzedać na lokalnym rynku. Na wielkość popytu, oprócz ilości pieniędzy, którą mogą wydać kupujący na określone dobra, oraz ceny tych dobry, wpływają, bowiem m.in. przyzwyczajenia, styl życia, moda reklama. Wejście na rynek jest łatwiejsze po znalezieniu tzw. Niszy rynkowej, czyli określeniu luki po stronni podaży i popytu na specyficzne produkty lub usługi. Jeśli istnieje znaczna przewaga podaży nad popytem wejście na taki rynek może być bardzo trudne i nie opłacalne.

Read Users' Comments ( 0 )

Jeśli jesteśmy już gotowi mamy innowacyjnym pomysł i odpowiednie środki finansowe powinniśmy zastanowić się nad lokalizacją własnej firmy, co wiadomo nie należy do najłatwiejszych spraw. W wielu przypadkach jest to jeden z najważniejszych czynników. Z wyborem. Inaczej kwestia z miejscem działalności będzie wyglądała, jeśli bezie to działalność usługowa a inaczej, jeśli produkcyjna. W przypadku wyboru działalności usługowej i handlowej lokalizacja powinna uwzględniać przede wszystkim natężenie ruchu pieszego lub zmotoryzowanego, a więc liczbę potencjalnych klientów. Idealnymi miejscami są centra handlowe i usługowe lub centra miast. W związku z przeważnie dużymi kosztami utrzymania np. wysoki czynsz istotne jest oszacowanie czy dochody z działalności gospodarczej będą odpowiednio wysokie. Po wyborze działalności produkcyjnej, ze względu na konieczność wynajęcia hal produkcyjnych bądź też zbudowania należy zwrócić uwagę na wysokość czynszu za wynajmem pomieszczeń biurowych oraz na możliwość rozbudowy.

Read Users' Comments ( 0 )

Jeśli już założyliśmy własną firmę lub mamy zamiar ją założyć powinniśmy wiedzieć, na jakim obszarze będziemy działać, jaki obszar będzie do naszej dyspozycji. Morzę to być: osiedle mieszkaniowe, wieś, miasteczko czy tez dzielnica większego miasta. Można planować rozszerzenie działalności poza granicami kraju, wcześniej jednak lepiej zdobyć doświadczenie, prowadząc przedsiębiorstwo o mniejszym zasięgu. W przypadku drobnej działalności usługowej lub handlowej obszarem działalności będzie część miejscowości, w której zlokalizowana jest firma. Działalność gospodarcza wymaga głównie szerszego rynku zbytu, dlatego należy zaplanować rozmieszczenie regionalnych punktów sprzedaży. Warto zastanowić się nad umieszczeniem oferty handlowej lub usługowej w Internecie, co pozwala znacznie obniżyć koszty tworzenia sieci sprzedaży. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, czy wszyscy potencjalni klienci będą chcieli korzystać tylko z tej drogi kontaktu z firmą i ewentualnie potraktować ja, jako uzupełnienie regionalnych przedstawicielstw.

Read Users' Comments ( 0 )

Zakładając własny biznes powinniśmy wziąć pod uwagę wiele czynników miedzy innymi środki finansowe oraz z jakiej gałęzi działalności konkurencja jest największa, w danym rejonie, w którym chcemy założyć własna firmę.Działalność produkcyjna oraz budowlana wymaga przeważnie znacznych nakładów finansowych i jest obarczona dużym ryzykiem. Dla większość młodych i początkujących przedsiębiorców takie działalności gospodarcze są odradzane. Najlepiej zacząć, więc od działalności usługowej albo handlowej, gdyż one są mniej ryzykowne i mniej kosztowne. Można np. niewielki kiosk z gazetami, kawiarenkę internetową, bar szybkiej obsługi lub punkt usług kserograficznych, co da się zauważyć przy większych uczelniach. W razie niepowodzenia w takim przypadku o wiele łatwiej przekształcić profil firmy usługowej czy handlowej niż wytwórni, w której wyposażenie zainwestowało się duże środki pieniężne. Rodzaj działalności należy określić, uwzględniając swoje umiejętności, zdolności intelektualne oraz analizując możliwości rynku, na którym będziemy działali.

Read Users' Comments ( 0 )

Podstawą otrzymania na dotacji na działalność gospodarcza jest biznes plan. Jeśli już zdecydujemy się na bycie szefem samemu sobie własnie taki biznes plan powinniśmy stworzyć. Ale co powinien zawierać biznes plan i jak powinien być zbudowany? Pomimo wszystko wcale nie jest to takie proste. W biznes planie należy uwzględnić oczywiście rodzaj działalności, jakie mamy zamiar otworzyć np. czy będą to usługi, czyli sklep spożywczy czy kawiarnia czy też usługi np. produkcja zabawek. Ważny aspekt to ustalenie formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej. W tym punkcie określamy czy nasza firma będzie jednoosobowa czy to będzie spółka. Kolejną ważna rzeczą jest ustalenie planowanego czasu rozpoczęcia działalności, oraz ustalenie sumy środków pieniężnych, jakie będą nam potrzebne na rozpoczęcie działalności. Innym ważnym punktem jest ustalenie miejsca placówki firmy oraz struktury organizacyjnej firmy. Do ważnych punktów możemy zaliczy również metody zarządzania firmą, obszar działania oraz metody działania konkurencji.

Read Users' Comments ( 0 )

 Page 1 of 14  1  2  3  4  5 » ...  Last »